Mijn naam is Mandy Hoekman (1979). Ik ben getrouwd en ik ben de trotse moeder van een zoon en twee dochters. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in het welbevinden van mensen. Ik wist dan ook al vroeg dat ik mensen wilde helpen. Na de middelbare school heb ik de opleiding bewegingstechnologie gevolgd aan de Haagse Hogeschool. Hierbij worden technische hulpmiddelen ontwikkeld die het menselijk bewegen ondersteunen. Een combinatie van gezondheidszorg en techniek. Na de opleiding merkte ik al gauw dat ik méér wilde dan het bieden van een technische oplossing. Mijn intuïtie en gevoeligheid kwamen hierin onvoldoende tot uiting.

In de reflexzonetherapie heb ik een behandelmethode gevonden om mensen heel direct te kunnen helpen. De 4-jarige beroepsopleiding reflexzonetherapie heb ik gevolgd aan de Haagse Academie voor Natuurgeneeswijzen (HAN) in Den Haag. Dit is een brede opleiding op hbo-niveau waarin zowel anatomie, fysiologie, pathologie als natuurgeneeskundige principes uitgebreid worden behandeld. Het vak reflexzonetherapie komt zowel in theorie als in praktijk zeer uitgebreid aan bod. Tijdens mijn afstudeerproject heb ik een aantal huilbaby’s en hun ouders behandeld, om het effect van reflexzonetherapie op deze doelgroep te onderzoeken. Ik heb dit gedaan omdat dit een zorgelijke doelgroep is waarvoor (nog) geen eenduidige behandelmethode is. Ouders van huilbaby’s zijn ontredderd maar kunnen vaak geen behandelaar vinden. Uit het praktijk gedeelte is naar voren gekomen dat de huilbaby’s waarbij op de voeten disbalans waarneembaar was, veel baat hadden bij de behandelingen. Voor ouders was het heel fijn om ook behandeld te worden. Hierdoor verminderde het stressgehalte in de situatie aanzienlijk. Het behandelen van deze doelgroep was een prachtige ervaring.

Sinds ik ben afgestudeerd volg ik jaarlijks diverse bijscholingen. De meridiaanreflexologie integreer ik in iedere behandeling. Ook de specialisaties zwangerschapsreflexologie en ooracupunctuur zijn voorbeelden van hele waardevolle en praktische bijscholingen die ik veel toepas. En sinds ik bekend ben met de biologie van de overtuiging, is ook PSYCH-K® een veelgebruikt gereedschap in de praktijk. Dit pas ik toe ter aanvulling op de reflexologische behandelingen.

homepraktijk1Mijn doel in de praktijk is om medemensen handvatten aan te reiken om meer in balans te komen. Sinds het moment dat ik ben gaan behandelen (2005) merk ik dat er tijdens de behandelingen vaak een (onmisbare) wisselwerking optreedt die ten goede komt aan de behandelresultaten. Ik vind het fantastisch om mensen in de praktijk handvatten te kunnen bieden op hun levenspad.

Daar waar de praktijk in het verleden een bijbaan van me was richt ik me sinds juli 2015, naast ons mooie gezin, volledig op de praktijk. Wat een feest!

Steeds meer grote en kleine mensen weten mij te vinden. Het is een voorrecht om op deze manier mensen verder op weg te kunnen helpen op hun eigen pad. Inmiddels zie ik mezelf meer als coach dan als behandelaar. Dat laatste suggereert wellicht dat ik de klacht van iemand kan oplossen. Ik kan mensen begeleiden, het echte werk doen zij zélf.