Verschillende zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering. Kijk in de polisvoorwaarden van je verzekering of de behandeling bij mij in de praktijk vergoed wordt.

  • Voor de behandeling is geen verwijzing nodig van de huisarts.
  • U betaalt géén eigen risico voor behandelingen die vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.
  • Voor het vergoedingenoverzicht voor reflexzonetherapie voor 2022 klik hier.
  • Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en bij de stichting RBCZ.

De behandeling dient ter plekke betaald te worden. Dit kan via per pin of gepast contant.

Tarieven per 1 januari 2022

Consult volwassenen en kinderen van 10 jaar en ouder€ 70,00 (+/- 60 minuten)
Telefonisch consult/ telefonische intake *€ 40,00 (+/- 30 minuten)
Consult baby’s en kinderen tot en met 4 jaar€ 40,00 (+/- 30 minuten)
Consult kinderen van 5 tot en met 9 jaarafhankelijk van tijdsduur
€ 40,00 (+/- 30 minuten)
€ 55,00 (+/- 45 minuten)
Consult PSYCH-K®*€ 70,00 (prijs per uur, sommige consulten duren langer)
Consult PSYCH-K® via videobellen*€ 70,00 (prijs per uur)

Telefonisch consult en consult PSYCH-K® komen niet voor vergoeding via de verzekering in aanmerking.

Annuleren of verplaatsen van afspraken
Afspraken die één werkdag (of korter) voor aanvang worden geannuleerd worden in rekening gebracht (dit geldt óók voor telefonische consulten en consulten via beeldbellen). U betaalt hiervoor €25,-. Deze factuur kan uiteraard niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekering.

Kanttekening hierbij is dat ik, wanneer de afspraak tgv quarantaine door het Corona-virus niet kan doorgaan, het consult niet in rekening zal brengen. Dit is immers overmacht.

https://www.debasisinbalans.nl/wp-content/uploads/Certificaat-MBK-MandyHoekman.jpg
https://www.debasisinbalans.nl/wp-content/uploads/Certificaat-Reflexzone-MandyHoekman.jpg
https://www.debasisinbalans.nl/wp-content/uploads/Certificaat-Zwangerschap-MandyHoekman.jpg
https://www.debasisinbalans.nl/wp-content/uploads/Certificaat-Baby-MandyHoekman.jpg
https://www.debasisinbalans.nl/wp-content/uploads/Certificaat-BabyFullBody-MandyHoekman-bewerkt.jpg

VBAG
Ik ben aangesloten bij de VBAG. Therapeuten welke zijn aangesloten bij de VBAG hebben een opleiding op HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis, volgen continu nascholing en nemen deel aan intervisie en intercollegiale toetsing.

Licentieleden worden beëdigd en zijn onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en in gedragscodes op het gebied van de informationele privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting.

RBCZ
Ook ben ik aangesloten bij de stichting RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. Daarnaast biedt de RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroeps-beoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Ontevreden?

Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou fijn zijn als u die onvrede met mij bespreekt. Heeft u daar hulp bij nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VBAG. Hier vindt u informatie over hoe dit in zijn werk gaat.