PSYCH-K® is een snelle en efficiënte methode om belemmerende overtuigingen te transformeren in ondersteunende overtuigingen op het onderbewuste niveau. Bovendien kan deze methode stress tot op celniveau uit je lichaam verwijderen.

Tussen de conceptie en ons zevende levensjaar ontstaat onze ‘basisprogrammatuur’ op basis van alles wat we in die periode ervaren, zien en horen om ons heen. Deze onderbewuste basisprogrammatuur bepaalt de rest van ons leven 95% van de tijd volautomatisch dat we doen wat we doen en dat we ervaren wat we ervaren. Is ooit “ik doe er niet toe” ontstaan in de basisprogrammatuur, dan zul je dit keer op keer ervaren. Hoe hard je ook je best doet met je bewuste geest om dit anders te doen, onze bewuste geest kan het niet winnen van het onderbewuste zwaargewicht. De methode houdt zich niet bezig met het zoeken naar het ontstaan van het probleem (dat geeft uitsluitend ‘houvast’ voor de bewuste geest). PSYCH-K® is oplossingsgericht en ondersteunt je in wat je wél wilt dmv het herprogrammeren van destructieve overtuigingen naar ondersteunende overtuigingen).

PSYCH-K® is een snelle en efficiënte methode om je belemmerende overtuigingen te vervangen door ondersteunende overtuigingen. Met behulp van spiertesten wordt vastgesteld of een bepaalde overtuiging geprogrammeerd is of niet. Door middel van de zogenaamde hele-brein-staat (een modus waarin de linker- en rechter hersenhelft optimaal samenwerken) worden de ondersteunende overtuigingen rechtstreeks gedownload in je onderbewustzijn. Met als effect dat de basisprogrammatuur gewijzigd is en je volautomatisch met een veranderde bril het leven bekijkt en ervaart.

Ook op het gebied van stress en traumaverwerking is PSYCH-K® om deze reden een zeer efficiënte en doeltreffende methode. PSYCH-K® wordt succesvol toegepast op alle levensgebieden.

Wanneer ik in mijn praktijk bemerk dat (één of meerdere) belemmerende overtuiging(en) het herstel mogelijk in de weg staat, gebruik ik (uiteraard uitsluitend wanneer de hulpvrager ervoor open staat) PSYCH-K®, ter ondersteuning van de behandeling. Het is ook mogelijk om één of meerdere consulten volledig op PSYCH-K® te richten. Dit kan worden ingestoken met een concrete hulpvraag (bijv. zelfvertrouwen) of een algemenere intentie (bijv. welbevinden op het werk).