Behandeling

Een klachtgerichte behandeling wordt altijd vooraf gegaan door een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt geïnventariseerd waar de klachten liggen. Gedurende de behandeling wordt aan de hand van de gesteldheid van het weefsel van de voeten informatie verkregen over de gesteldheid van het lichaam. Deze informatie vormt samen met de informatie uit het intakegesprek de basis voor de vervolgbehandelingen. Vóór iedere vervolgbehandeling vindt een voortgangsgesprek plaats. Normaalgesproken is er binnen enkele behandelingen verbetering merkbaar.

De behandeling heeft effect op het hele lichaam. Geblokkeerde of gespannen weefsels kunnen tijdens de behandeling als gevoelig ervaren worden.

Geef het lichaam na de behandeling de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. Het kan zijn dat er na de behandeling sprake is van een tijdelijke toename van de klachten, vermoeidheid, dorst, transpiratie of verandering van uitscheiding. Dit zijn lichaamseigen reacties op de behandeling die vaak snel herstellen. Het lichaam heeft de tijd nodig de afvalstoffen af te voeren en een nieuw evenwicht te vinden. Extra water of kruidenthee drinken ondersteunt het lichaam bij het afvoeren van de afvalstoffen.

Het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt belemmerd door de aanwezigheid van belastende stoffen (zoals bijvoorbeeld nicotine en alcohol en drugs), maar ook het gebrek aan rust, voedingsstoffen (waaronder essentiële vetzuren, vitaminen en mineralen) en vocht. Wees je bewust van deze bijdrage die je zelf kunt leveren aan je herstel.